Edhe javen qe u mbyll , ne datat 16 dhe 17 Maj, 2019, trupa private e inspektim-certifikimit Albinspekt vazhdoi inspektimin e fermave bio ne kalim per zbatimin prej tyre te standartit prodhimit bujqesor biologjik.Inspektoret kontrolluan ne detaje te gjitha hallkat e teknologjise, sidomos respektimin e listes se inputeve (plehra, produkte te mbrojtjes se bimeve, shmangjen e ndikimit te mundeshem negativ te parcelave fqinje , dokumentacionin e mbajtur nga fermeret etj )