• Data e trajnimit 21 Mars, 2019.
  Vendi: Salla e trajnimeve të Sektorit të Bujqësisë , Durrës
  Pjesmarës: Specialistët e shërbimit këshillimor të Durrësit, Tiranës, Krujeës dhe Dibrës
  Numri pjesmarësëve, 27 specialistë
  Tema trajtoi këto çeshtje:
  • Situate e bujqësisë biologjike në Shqipëri
  • Nevoja aktuale për zhvillimin e bujqësisë biologjike
  • Procedurat e çertifikimit
  • Kriteret për përzgjedhjen e fermave për të kaluar në ferma biologjike