Seminar për bujqësinë biologjike me  specialistët  e Shërbimit Këshillimor të  Drejtorisë  Rajonale të Bujqësisë, (DRB)  Durrës.

03 Nëntor, 2017

Në sallën e re të mbledhjeve  dhe seminareve   të  DRB, Durrës me specialistët  e Shërbimit Këshillimor u zhvillua seminari  me fokus Bujqësinë  Biologjike.

Trajner  :prof.ass.dr.Enver Isufi,Instituti Bujqësisë  Biologjike, (ibb) Shkozet, Durrës.

U zhvilluan dy tema:

1.Rëndësia  e bujqësisë  biologjike  në kohën kur po rriten kërkesat  e konsumatorëve vendas  dhe të huaj për produktet biologjike.

-u theksua  nevoja  e regjistrimit të sa më shumë fermave  për të kaluar në ferma biologjike

-nevoja për trajnime  dhe botime për specialistët dhe fermerët

-nevoja për subvencione  në bujqësinë  biologjike

2.Certifikimi i fermave  bio dhe procedurat që ndiqen

Tema qartësojë këto aspekte:

-Certifikimi  si koncept

-trupat e certifikimit në Shqipëri

-rregullat, procedurat, formularët  e kontrollit të fermës nga inspektori

-dhënia  e cërtifikatës, etiketimi, logo,marketing

Shërbimi Këshillimor  në  DRB, Durrës  drejtuar nga specialstja Myzejen Hysa/Xhakoni  , Durrës  është nga drejtoritë më të rregullta  në trajnimet  për bujqësinë biologjike.Kjo drejtori e realizon planin e temave vjetore  të planifikuara  nga Ministria  e Bujqësisë

Seminari trajnues u zhvillua me teknikën Poëer Poit, si  dhe u shpërndanë matëriale  me tekstet e shkruara.

Bashkëngjitur  fotot.  Seminari u pasqyrua  edhe nga telivizioni lokal “Adrianet” (Seminarin do ta gjeni edhe tek adresa   e webit Institutit)

……………………………………………

P1180348 P1180349 P1180350 P1180351 P1180352