Ne Cakran, Fier u zhvillua nje seminar per ullishtarine biologjike.

Ky seminar u zhvillua ne kuadrin e nje projekti mbeshtetur nga IAM, Bari , Itali. Ky projekt ka si objektiv te mbashtese ullishtarine e Integruar dhe Biologjike shqiptare.Ne kuader te ketij projekti ne zona te ndryshme te ullishtarise jane kryer disa veprimtari si seminare ne klase, demonstimet mbi krasitjen e ullirit, mbeshtetja me disa pajisje mekanike e tj.

Seminari u drejtua nga eksperti i IAM, bari prof. Pandi Pasko (Kuteli) dhe eksperti italian Michele Tucci.

Ne kete projekt eshte perfshire edhe ibb, Durres.Ne seminar tema mbi ullishtarine biologjike u referua nga specialisti i ibb-s Enver Isufi.

 

Pamje nga zhvillimi seminarit ne Cakran ( 04.04.2019)