Pukë, 18 Tetor, 2017

Seminar me temë: Standartet e produkteve bujqësore, blegtorale  dhe produktet e pyllit

Trajner: Prof.Ass.Dr.Enver Isufi, Instituti Bujqësisë Biologjike, Durrës(www.ibb.al)

Organizatori seminarit: Drejtori sh.Agropuka  z. Sabah Djaloshi

Moderator i seminarit:Dr.Vitor Malutaj (Veterinar  dhe bletërritës), eksperti sh.Agropuka

Pjesmarës:Fermerë  ,përpunues, operatorë të agroturizmit  dhe specialist e bujqësisë ë zonës .

.…………………………………………………………………………………………………………

Shoqata  „Agropuka“  si shoqata  që ndihmon fermerët  e kësaj zone prej  17 vitesh,

po programon punën për të filluar çertifikimin e produktet e zonës  me origjinë nga

bujqësia, blegtoria, produktet  e pyllit; si lëndën e parë  ashtu edhe produktet  e

përpunuara.Për këto veprimtari të reja  kanë  filluar trajnimet për edukimin profesinoal

specialistëve  dhe fermerëve   të  rrethit  të Pukës  ( Bashka  Pukë  dhe Bashkia Fushe-Arrëz)

për njohjen me standartet që nga  ato më të ultat  si origjina  e kontrolluar deri tek Global

GAP, HASAP, ISO  dhe  standarti më i lartë  BIO.

Agropuka për identifiko fermerët  dhe pikat  e përpunimit  ose restorantet të cilat  do

dëshironin të zbatonin njërin prej standarteve.Produkti i çertifikuar është produkt i

besuar.Trodukti besuar është produkt i shitur.Kur produkti është i shitur qellimi është arritur.

P1180365 P1180359 P1180357 P1180356 P1180355 P1180354