Ne daten 27.11.2018 ne Dajc te Zadrimes   me fermeret qe mbeshtet shoqata COSPE ,Dega Shkoder u zhvillua seminari me teme”Pervoja    me fermat biologjike, 2018 dhe plani i punes  per vitin 2019.”

Ne kete takim u fol mbi pervojen ne fituar ne principet e bujqesise  biologjike,

Elementet kryesor qe u zbatuan ne vitin 2018 ishin:

  • Sistemi i bujqesise biologjike  dhe ndryshimi i tij me sisteminn e bujqesise konvencionale, bujqesise integruar  , bujqesise me inpute te pakta  dhe me bujqesine natyrale
  •  perdorimi ne nivel ferme te mjeteve per monitirimin e insekteve me feromone monitoruese
  • perdorimi  i metpodes bioteknike  me   feromonefe corientuese   ne mbrojtjen  e hardhise nga tenja (Lobesia botrana)  dhe te molles nga krimbi (Cydia pomonela)
  • Metodat e pleherimit nesistemin e bujqesoise biologjike

Ne takim u diskutua se cfar u zbatua  mire  ne vitin 2018 sipas programit  si dhe per disa  hallka te teknologjise  qe nuk u zbatuan si duhet dhe qe duhen zbatuar ne vitin 2018.

Ne seminar u diskutua pervoja e mire qe pane fermeret   gjate vizites  ne fermaat biologjike ne Verona Itali , si dhe mundesia e transferimit te kesaj pervoje edhe ne fermat  e zonen Nen Shkodres  qe po zbatojne praktikat e mira te bujqesise  biologjike

Ne takim u prezantuan drejtimet se ku do te fokusohet projekti i shoqates COSPE  ne mbeshtetje te fermave qe po kalojne  ne ferma biologjike.

Fermat  e  zonen se  Nen Shkodres kultivojne Perime, Vreshta, Ullishte, Vreshta. Miser  dhe Fasule.

Grupi i fermereve te bujqesise biologjike  te Nen Shkodres (shumica  jane te zones Zadrimes) do te asistohen nga ekspertet e Institutit te Bujqesise  Biologjike, Durres

Gjate vitit 2019 fermeret do te mbeshteten me trainime, asistence teknike direkt ne ferme,me inpute  te bujqesise  bio dhe me kosten e certifikimit.

nga enver isufi, ibb, Durres