Projekte të zbatuara nga stafi i IBB-se gjatë vitit 2010

1. Titulli: Koleksionimi i insekteve të dëmshëm dhe të dobishëm në ekosistemet bujqësore.

Vendi: Fermat e Shoqatës BioAdria në zonat e Durrësit, Tiranës, Vlorës dhe Lushnjes.

Donatori: GEF (PNUD)

2. Titulli: Trainimi i bashkësisë së fermerëve në Shkodër.

Vendi: Në disa fshatra të rrethit te Shkodrës

Donator: Kooperimi spanjoll (CERAI)

Foto:

3. Titulli: Ngrohja e serrave me anën e tubave të mbushur me ujë të ngrohur nga energjia diellore.

Vendi i zbatimit: Sera e luleve, Goxhas, Shijak

Donator: GEF (PNUD)

Foto

4. Titulli: Prova fushore me plehun organik “B5A”

Vendi i zbatimit: Durrës, Tiranë

Donator: Firma Vala

Foto

 

5. Titulli: Testimi i plehut organik “HERBAGREEN”

Vendi i zbatimit: Marikaj dhe Rromanat, ne perime, vreshta dhe ullishte

Donator: Firma Herbagreen, Austri

Foto

6. Titulli:Trajnimi i trajnerëve të shërbimit këshillimor publik

Vendi: Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan.  Morën pjesë këshilltarët e rretheve Tiranë, Vlorë, Fier, Kavajë, Durrë, Krujë, Elbasan dhe Gramsh.

Donator: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit

Foto

PROJEKTE TE ZBATUARA ME PARE OSE NE ZBATIM E SIPËR

SNV

  • Është zbatuar projekti për prodhimin e vajit të ullirit me cilësi të lartë në tre grupe fermerësh në Vlorë me 110 prodhues

Kooperimi Spanjoll

  • Janë ngritur disa grupe fermerësh në Këpishtaj si dhe është realizuar trajnimi i trajnerëve dhe fermerëve të zonës së Shkodrës

GTZ

  • Janë përgatitur hartat e vendndodhjes së fermave bio dhe materiale informative për mënyrat se si mund të arrihen ato nga turistët e huaj ose nga pushuesit ditorë vendas

Foto nga projektet dhe bashkëpunimi me UBT (Universiteti Bujqësor i Tiranes)