Ne datat 12  dhe 13 Tetor, 2018  ne Sheshin Nene Tereza, para universitetit  u zhvillua Panairi, 2018. Moren pjese  shume firma private  te prodhimit, marketingut, perpunimit  dhe agroturizmit bujqesor,  shoqata jo fitim prurese etj.2018.Moren pjese  edhe disa firma jasht Shqiperise.Titulli veprmtarise  ishte “Shqiperia punon token”Ky panair nxit per mire shume  elemente te zinxhirit te vlerave  te produkteve