Date 17.7.2018

Ne Universitetin e Bujqesise nen drejtimin e zotit Pandeli Pasko/Kuteli zhvilloi takimin e radhes  grupi i punes i perfshire  ne zbatimin e projektit per “Rivlersimin e Praktikave te Mira Bujqesore ne ullishtarine Biologjike  dhe ate te Integruar”

Ne takim u saktesuan me tej programet  e zbatimit te projektit  duke percaktuar  vendet  e zbatimit, teknikat qe  do te mbashten   etj.Ne ditet qe vijne projekti do te filloje konkretisht ne ullishtet e percaktuara per zbatimin e projektit.