Data 31 Shkurt, 2018

Nw mjediset  e Hotel Kapital, Tirane  u zhvillua  mbledhja  e Asamblese se rrjetit ANDA.Ne takim moren pjese perfaqesuesit , anetare  te rrjetit.Ne takim u diskutua  mbi nevojen e rritjes  se  zerit  te rrjetit duke u aktivizuar me shume anataret  ne zonat perkatese.Rrjeti do te kete  si synim lidhjen e aktoreve kryesor sic jane Pushteti Qendror, Pushteti Lokal,Biznesi  dhe Shoqria Civile.U theksua  qe cdo anetare i rrjetit  te ngreje nivelin e tyre teorik mbi funksionimin e  konceptit LEADER  dhe LAG, sepse  ende  nuk eshte  e qarte  funksionimi  i tyre  ne drejtim te bashkepunimit, detyrave, rregullave ligjore  te bashkepunimit  etj.Eshte koha qe te gjithe aktoret kryesor  te lidhen e te flasin per keto lloje organizimesh, te cilat  nese ekzistojne  sot jane te pa strukturuara, te pa lidhura  dhe te pa qarta  se  cila  eshte e ardhmja.Nga IBB  mori pjese  E.Isufi