Seminari 8 (tete ditor) u zhvillua ne datat 25-28 Shkurt dhe ne 25-28 Mars, 2019

temat e trajtuara:
1.Sistemet e e bujqesise dhe ndryshimi mes tyre

2.Sistemi i prodhimit biologjik i bimeve mjeksore dhe perparesite

3.Kriteret e prodhimit biologjike t