Pershendetje kolege agronome, fermere dhe bahcevane

Sot ne nje pjese te territorit te vendi rane shira.

Ne keto kushte duhet te riperseriten trajtimet nese ne vreshtat, blloqet e mollve dhe dardhave dhe te ullinjeve kane rene mbi 10 mm shi, nevojitet te rikryhen trajtime me fungicide per mbrojtjen e bimeve nga hiri (vreshtat), nga kroma (molla dhe dardha), syri palloit (ullishtet)

Ne vreshtari, mollet dhe ullishtet organike perdoren produkte me baze squfuri, ndersa ne ullishte perdoren produkte me baze bakri.

Ne bujqesine konvencionale ka edhe alternativa te tjera me fungicide konvencionale, qofshin ato me veti kontakti, qofshin ato me veti sistemike ( qe qarkullojne ne sistemin e trupit te bimes)

Nuk duhet pritur me shume se nje dite ose dy pas shirave.Nese bien shira te impa, me mire duhet trajtuar,sesa te pritet gjate.Me daljen e diellit temperaturat rriten shpejt, lageshtire ajrore ka mjaftueshem, dhe ne keto kushte sembundjet perparojne.

enver isufi 068 586 72 72

Duhet