Fushat e kërkimit

  1. Pjelloria e tokës dhe të ushqyerit e bimëve
  2. Mbrojtja e bimëve në bujqësinë bio
  3. Teknikat e prodhimit në perime, pemëtari, vreshta, ullishte, agrume  etj.
  4. Testimi i bazës materiale si plehra, produkte të mbrojtjes se bimëve, farëra dhe mekanikë bujqësore.
  5. Përdorimi i energjive brenda territorit të fermës.
  6. Mbrojtja e mjedisit dhe e larmisë biologjike.
  7. Evidentimi dhe shumimi i kultivarëve rezistente dhe vendas me vlera  agronomike dhe ekonomike.

Pamje nga kërkimi