17.Tetor, 2014

Grupi fermerëve  të Fondacionit “Agrines” vizitojnë ibb, Durrës

Grupi i  fermerëve, prodhues të mollëve  dhe dardhave në zonën e Pogradecit vizituan Institutin e Bujqesisë biologjike në Durrës. Fermerët u njohwn me  përvojwn e institutit në prognozimin e kromës  së mollës  dhe dardhës  si dhe të krimbit të mollës  dhe dardhës. Fermerët vizituan edhe stacionin elektronik të motit  në Shëvnlash  si dhe pikat e monitorimit  të krimbit të mollës  me feromone. Fermerët shprehën dëshirën që   të kishin të tilla aparatura elektronike  për prognozimin e sëmundjeve  dhe  dëmtuesve kryesore  në  mollë  dhe dardhë në zonën e tyre ekologjike të Pogradecit, ku bima e mollës dhe e dardhës po rrit  nga viti në vit sipërfaqen e mbjellë. Grupi u informua në fushe  edhe për prodhimin e plehërimit të gjelbër dhe ekstraktit plehërues  nga bima KONFREJ (CONFREY  OFFICINALIS).

Grupi fermerëve shoqërohej nga drejtori i Degës  Fondacionit AGRINET në Elbasan zoti Andon Rrapokushi. Fermerët u njohën edhe me kultivimin e bimës plehëruese Konfrej nga e cila përgatitet ekstrakt plehërues  për pëmët frutore. Ky fondacion ka pasur një bashkëpunim prej disa viteve me Institutin e Bujqësisë Biologjike.