Ne kuadrin e bashkepunimit te Institutit te Bujqesise Biologjike me Drejtorite Rajonale te Bujqesise ne Qarqe me daten 17 tetor, 2018  me specialistet e Sherbimit Keshillimor te Drejtorise Rajonale, Durres  u zhvillua tema” “Prodhimi ullirit dhe vajit biologjik”Lektor,Enver Isufi