Me date 21 janar, 2019 me vreshtaret qe mbeshteten nga Shoqata COSPE ne zonen e Nen-Shkodres u zhvillua  nje demontrim fushor per krasitjen dimerore te hardhise.Per demonstrim u zgjodh vreshti  i Qendres Agroturistike   “Mrizi i Zanave” Demonstrimin e realizoi  eksperti i vreshtarise Dr.Veis Selami .Ne kete  seminar u realizua  ne forme debati , ku vreshtaret prezantuan edhe pervojen e tyre. Pas  demonstrimit fushor ne sallen  mbledhjeve  dhe trajnimeve  te Mrizit te Zanave  u realizua  edhe nje debat mes pjesmareseve per nevojat  edhe per trajnime te metejshme qe kane nevoje fermeret  gjate sezonit.Ne fund te javes  do te zhvillohet edhe nje  demonstrim per krasitjen e pemeve  frutore.Ne takim u diskutua  edhe kalendari i puneve  ne vreshtari, pemtari, ullishte  dhe ne perime. Kullimi i tokave, kompostimi i plehrave organike ne nivel ferme, marja  e masave per sigurimin e  inputeve, plani i trajnimeve  dhe demonstrimeve  te tjera  qe  do te pasojne.