Mbrojtja e bimëve në periudhën 20 deri 30 Mars, 2019 në zonën e Nënshkodrës (Nga specialisti mbrojtjes së bimëve Enver Isufi ) Moti i javëve të fundit ka qenë i…