Berat 27 Nentor 2012

Datë  27  Nëntor,  2012 Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi…

Fier 16 Nentor 2012

Datë  16  Nëntor,  2012 Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi…

Sarande 23 Tetor 2012

Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB,…

Vlore 22 Tetor 2012

Ne kuadrin e projektit “Sherbime te ofruara ne fushen e Bujqesise Biologjike” te financuar nga Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, u zhvillua trajnimi i trajnerëve të DRB,…