Udhëtimin studimor në vreshtin Bio “Vila DUKA” , Ishëm me studentët doktorantë dhe specialistë të Drejtorisë së Bujqësisë që Qarkut Durrës.

Udhëtimin studimor në vreshtin Bio “Vila DUKA” , Ishëm me studentët doktorantë dhe specialistë të Drejtorisë së Bujqësisë që Qarkut Durrës. Nga Prof.Ass.Dr.Enver Isufi(Instituiti Bujqësisë biologjike) ______________________________________________________ Në kuadrin e…

Vizitё dhjetёditore studimore nё Shqipёri nga studentёt e Universitetit Gastronomisё, Bra, Piemonte/Torino, Itali

Vizitё   dhjetёditore   studimore  nё Shqipёri nga studentёt e Universitetit Gastronomisё, Bra, Piemonte/Torino, Itali                                                                  ( pёrgatiti enver isufi, ibb, Durrёs)   Studentё  tё Universitetit tё Gastronomise, nga qyteti Bra  tё…