Organizimi i sherbimit te prognoze-sinjalizimit ne mbrojtjen e bimeve ne zonen Nen-Shkoder, 2018

   COSPE dhe IBB ……………………………………………………………………………………………………….. Organizimi i rrjetit të prognozë sinjalizimit në zonën e Nën Shkodrës Organizata COSPE  financuar nga Kooerimi Italian  në bashkëpunim me Institutin e Bujqëisë Biologjike  në…