.Meshazhi Numër 3 data 12.04.2019 Këshilla për mbrojtjen e bimëve për periudhën 10-20 Priill, 2019

(Mesazhet u drejtohen fermerëve në kalim bio të zonës Nën Shkodrës që mbqsghteten nga shoqata COSPE, Dega Shkodër. ………………………………………………………………………………………………… Javën e fundit të muajit Prill u shoqëruan mereshje lokale.Shirat ndikuan…

Keshilla per mbrojtjen e bimeve ne bujqesine biologjike (1-10 Prill, 2019)

                                                                                   Data  02 Prill, 2019 Mesazhi Nr. 2, 2019 për fermerët biologjik Kushtet e motit për zonën e Nënshkodrës për dy javët e fundit  të muajit Mars, 2019 janë karakterizuar…