Subvensionet në bujqësi

3.06.20.2014  Takim  me Kryeministrin Rama  per sebvensionet në bujqësi Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka shpallur sot skemat e mbështetjes financiare për fermerët në konferencën kombëtare…