Vaji Ullirit Bio  ” MUSAJ OLIVE OIL”

 Emri prodhuesit :VESAF MUSA,

Vendndodhja:Skrafotine, Vlore,   ne  veri  të  qytetit  10  km para  se  futesh  në  Vlorë

Kultivari ullirit: Frantoi  dhe  Kalinjot

Statusi:Qysh pre  5  vitesh    është  prodhues Bio

Shoqata   ku  bën pjesë:Shoqata  BioAdria

Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

Certifikimi: Standarti  Bashkimit Europian  dhe  privat ; trupa  çertifikimit  “ICEA” Itali

Telefoni : 0692294213

Vesaf Musai  ka  ftuar  disa çmime  kombëtare

Në Prill  2011  ai eksportoi  vaj  edhe  në  Zvicer

Fituesi i cmimit te pare kombetar Himare 2008

Fabrika e prodhimit te Vajit Bio Musai

    

Ambjente te brendshme te fabrikes

    

Ambjente te brendshme te fabrikes

   

Shishe pergatitur per eksport ne Zvicer 2011

Ngarkesa e vajit pergatitur per eksport

Vaji i pergatitur per eksport

Me specialiste te IBB-se