Vera Bio  “DUKA”

 

Emri prodhuesit  :ENVER DUKA,

Vendndodhja: Ishëm, Durrës, në  kodra  përballë  detit.  Vreshti  rrethohet  nga  pylli Ishmit

Kultivari rrushit: Kabernet, Merlot, Sanxhovese

Statusi:Qysh prej  4  vitesh    është  prodhues Bio

Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

Certifikimi: Standarti  Bashkimit Europian  dhe  privat ; trupa  çertifikimit  “Albinspekt” Shqipëri

Telefoni :0662020342

Vera  “DUKA”  ka  një  emër  shumë  të  mirë  në  tregun shqiptar.

Ekspertë  të  huaj  e  kanë  quajtur  ate  si  “Verë ekselente”

Ne horizont kantina veres DUKA

Feromone çorintuese per mbrojtjen nga tenja(L.botrana)

Vreshti DUKA

Pamje nga vreshti

Pamje nga vreshti

Leave a Reply