Erëza  të  freskëta Bio për eksport “ARBEN ISLAMI”

Emri prodhuesit:  ARBEN ISLAMI

Vendndodhja: Gjokaj , Tiranë,   1 km  para  se  arrin tek DEKA

 Prodhon mbi 15  specie  erëzash  të  freskëta   . Mbillen 5  ha  serra  me  erëza.

Statusi: Qysh pre  10  vitesh    është  prodhues Bio

Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

Shoqata   ku  bën pjesë: Shoqata  BioAdria

Certifikimi: Standarti  zviceran ; trupa  çertifikimit  “Bioinspekta” .

Prodhon  kryesisht  për eksport. Pesë  herë  në  javë  nis  ngarkesë  për  në  tregun e Zvicrës

 Telefoni : 068.2021124

Arben Islami

Pamje nga ferma

Pamje nga ferma

Makina transportuese

Pamje nga sera

Ereza ne rritje

Leave a Reply