Në këtë rubrikë te Website-it tone do të gjeni prodhuesit me cilesorë te vajit te ullirit, verës, dhe erëzave të freskëta Bio. Këto produkte kanë gjetur edhe rrugën e eksportit. Gradualisht lista e produkteve dhe prodhuesve do të rritet me prodhues pemësh frutore dhe vreshtarisë Bio për konsum të fresket.

Lista  e fermërëve   prodhues biologjik, anëtar  të Institutit të Bujqësisë  Biologjike.

Kërkesa dhe kontrata për tu anëtarësuar në Institutin e Bujqësisë Biologjike

Instituti  i Bujqësisë  Biologjike  qysh  nga viti 2013 ka anëtarsinë  e tij e përbërë nga prodhuesit bio  përpunues  dhe  specialistë  të bujqësisë, madje  edhe konsumatorë  me prirje për  të blerë produkte biologjike.

Për  të  bërë të ditura  mardhëniet   e Institutit  me  fermerët  po  paraqesim  një model  kërkese  dhe kontrate  për tu bërë anëtar   i  Institutit.

 Kërkesë

Fusha kërkesës:  Anëtarsim në organizata  dhe institucione   bujqësore

 

Unë i nënshkruari __________________     Banues në fshatin__________________

 

Komuna__________________________        Qarku___ _________________________

 

Rrethi____________________________shpreh dëshirën dhe interesin të jemë

 

anëtar i Qëndrës  së Bujqësisë  së Qëndrueshme. Interesi im është  të rris kapaitetin tim profesional, dhe ta kaloj njesinë time prodhuese  në njesi të prodhimit produkteve biologjike. Zotohem se do t qëndroj korrekt rregullave  të  bashkëpunimit  me Qendrën si do të zbatoj standartet   e prodhimit biologjik në përgjithësi.

Shpresoj se drejtoria  e Qendrës do ta marë parasysh  kërkesën time

Aplikuesi  i kërkesës

Zoti/Zonja_____________________

Nënshkrimi

 

Kontratë  bashkëpunimi

Mes  pronarit  të fermës________________________ Qendrës së Bujqësisë  së Qëndrueshme., Durrës

Unë i nënshkruari __________________ __     Banues në fshatin__________________

Komuna__________________________        Qarku___ _________________________

Rrethi____________________________

Kjo kontratë lidhet për bashkëpunim    dhe  mardhënie reciproke si më poshtë

Fermeri mer për sipër :

1.Si prodhues do respektojë  të gjitha rregullat e Qendrës që lidhet me fermerët

2.Të  zbatojë standartin e prodhimit dhe tregëtimit të produkteve biologjike

3.Të marë këshillat teknike   rregusllisht  nga stafi tekniki InstitutitBujqësisë Biologjike

4.Ti nënshtrohet inspektim-çertifikimit, rregullave për respektimin e rregullave të logos, etiketimit të produkteve biologjike.

5.Të paguaj kuotat  e  anëtarsisë në Qëndrës së Bujqësisë  së Qëndrueshme, Durrës.

6.Të kontribojë me idetë  dhe propozimet për përmirsimin e vazhdueshëm të mbarëvajtjes së  Qendrës.

7.Fermeri ka të drejtë  të çregjistrohet  si anëtar  i Qendrës pa asnjë pasojë juridike,kur ai nuk ka cënuar  marëveshjne  dhe kontratën.

Instituti Bujqësisë Biologjike  mer përsipër  :

1.Të japë  asistencën  teknike  në fermën biologjike ,në kohën e duhur dhe sipas nevojës  së tyre.

2.Të lehtësojë furnizimin e tyre me inpute.

3.Të përgadisë  fermat për inspektim dhe  çertifikim

4.Të trajnojë sistematikisht fermerët  gjatë të gjitha fazave delikate të prodhimit.

5.Të furnizojmë fermerët  me materiale të shkruara për tekinikat e prodhimit biologjik.

6.Ti ndihmojmë fermerët për markrtingun si në tregun lokal dhe eksportin.

7.Ti ndihmojë fermerët që të aplikojnë  projekte  tek donator të ndryshëm  si dhe të ndihmojmë ato në skemat e subvensioneve.

8.Të bëjë fermerët  pjesë  të  medjave të shkruar, elektronike, ëebit  të Qëndrës  dhe të tjera shërbime të këtij lloji.

9.Të çregjistrojë anëtarin e regjistruar  nëse ai nuk i përmbahet kontratës.këtë  e bën stafi teknik i Qndrës.

 

 

Për  Qendrën e Bujqësisë                                                         Fermeri

së Qëndrueshme (QBQ)

    Drejtori

 

  Enver Isufi                                                            

                                                                       

 

                                                                   Vendi____________Data___________

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                   Lista  e fermerëve   biologjik  dhe biologjik në kalim  nga Qarku Durrës

 

 

Nr Emri Fermerit Vendodhja  fermës Bimët që praktikon Sipërfaqe  ha.ose numri rrënjëve Statusi fermes(bio në Kalim  ose bio e plotë)
1 Enver Duka  Ishëm Hardhi 6 Bio
2 Fatmir Kallbaqi Hamallaj Perime  në serra 1,5 Bionë kalim
3 Tofik Balla Pjezë, Shijak Hardhi 1 Bio në kalim
4 Enver Aliu Sukth Hardhi 1,3 Bio në kalim
5 Indrit Aliu Sukth Hardhi 1,3 Bio në kalim
6 Riza Teta Fushë-Krujë Shërbelë 5 Bio në Kalim

Lista  e fermerëve   biologjik  dhe biologjik në kalim  nga Qarku Durrës

 

Grupi i ullishtareve. (Vlore)

Nr. Emertimi Kultura Nr.rrenjeve Rendimenti kg/ha Prodhimi ne Kv. Vaj ne Kv Vendodhja
1 Sokol Myrtaj ulli 100 30 30 5.1 Pllaja
2 Mbarsim Lamaj ulli 80 30 24 4.0 Pllaja
3 Flamur Lamaj ulli 60 30 18 3.0 Pllaja
4 Venigjar Myrtaj ulli 60 30 18 3.0 Pllaja
5 Ilir Myrtaj ulli 60 30 18 3.0 Pllaja
6 Hasan Myrtaj ulli 60 30 18 3.0 Pllaja
7 Mezan Meminaj ulli 150 30 45 7.7 Shamogjin
8 Dashamir Meminaj ulli 50 30 15 2.6 Shamogjin
9 Mete Meminaj ulli 350 30 105 17.9 Shamogjin
10 Ervin Meminaj ulli 30 30 9 1.5 Shamogjin
11 Rifan Meminaj ulli 40 30 12 2.0 Shamogjin
12 Shpetim Meminaj ulli 130 30 39 6.6 Shamogjin
Shuma-Trevllazer   1170 30 351 59.7
13 Hair Xhafa ulli 100 40 40 6.8 Hoshtime
14 Shpetim Xhemalaj ulli 60 40 24 4.0 Hoshtime
15 Mujo Metaj ulli 40 40 16 2.7 Hoshtime
16 Kastriot Xhaferaj ulli 100 40 40 6.8 Hoshtime
17 Memdu Isakaj ulli 50 40 20 3.4 Hoshtime
18 Ilir Veizaj ulli 60 40 24 4.0 Hoshtime
Shuma-Hoshtime   470 40 188 31.9

 

 

 

 

19 Perllat beqiri ulli 200 30 60 10.2 Cerkovine
20 Luan Beqiri ulli 100 30 30 5.1 Cerkovine
21 Kozeta Beqiri ulli 60 30 18 3.0 Cerkovine
22 Aleksander Braka ulli 100 30 30 5.1 Cerkovine
23 Syrja Braka ulli 80 30 24 4.0 Cerkovine
Shuma-cerkovine   540 30 162 27.5
24 Vasil Bena ulli 70 35 24.5 4.2 Skrofotine
25 Thimo Bena ulli 60 35 19.5 3.3 Skrofotine
26 Llazi Bena ulli 50 35 16.5 2.8 Skrofotine
27 Harilla Bena ulli 50 35 16.5 2.8 Skrofotine
28 Llazar  Bregova ulli 100 35 35 5.9 Skrofotine
29 Dhulqif  Haruni ulli 150 35 52.5 8.9 Skrofotine
30 Lavderim Musa ulli 80 35 28 4.8 Skrofotine
31 Lonidha Kacani ulli 400 35 140 23.8 Skrofotine
32 Vasil Bregova ulli 150 35 52.5 8.9 Skrofotine
33 Vesaf Musa ulli 100 35 35 5.9 Skrofotine
34 Adem Musa ulli 80 35 28 4.8 Skrofotine
Shuma-Skrofotine   1290 35 452 76.8
  Totali   3470   1153 196.0  

 

.

B-Per rritjen e prodhimit te rrushit dhe veres.

 

Grupi i vreshtareve-Hoshtime Vlore (prodhim  rrushi dhe vere  organike).

Nr. Emertimi Siperfaqa/ha Rend/kv Prodhim/kv Prodhim vere/Hl Statusi veres
1 Xhelal  Xhafa 0.7 150 105 63
  • organike
2 Farudin  Xhafaj 0.4 150 60 36
  • organike
3 Musa  Omeri 0.5 150 75 45
  • organike
4 Baudin Begaj 0.3 150 45 27
  • organike
totali 1.9 150 285 171
  • organike

 

 

 

 

Lista e fermereve BIO ne Shkoder

2014

 

Nr

 

 

Emri Mbiemri

 

Komuna

 

Fshati

 

 

Prodhimet BIO qe ofrojne fermeret

1

Kol        Marku

Velipoje

Velipoje

Shege, hurma, perime

2

Leke        Ndoci

Velipoje

Luarze

Djathe Dhije, 1 Ton

3

Pashk  Gjeloshi

Velipoje

Sektor

Mandarina 20 Ton

4

Lan         Rroku

Velipoje

Rec

Ullinj, 2 Ton

5

Zek           Deda

Velipoje

Gomsiqe

Hide, Dardhe, Rrush,  etj

6

Zyhdi       Rama

Velipoje

Baks

Vreshte, Rrush dhe Vere

7

Pavlin          Zefi

Velipoje

Rec

Dele 300, Djathe  3 Ton

8

Arben       Enveri

Guri Zi

Kuc

Fruta, molle, fiq,

9

Vehbi     Dervishi

Guri Zi

Kuc

Perime, domate, bostan.

11

Fahri      Shahini

Guri Zi

Kuc

Qumesht, djathe, perime

13

Avni         Neziri

Gruemire

Grizhe

Luleshtrydhe

14

Mujo          Toka

Rrethina

Shtoj

         Luleshtrydhe    Kiëi
 15

Rexhep       Meta

Shkrel

Rec

Geshtenje

16

Prek       Gjeloshi

Shkrel

Rec

Djathe; Lajthi

17

Ahmet    Sulejmani

Ana Malit

Muriqan

Perime & fiq thate

18

Isak       Bajrami

Guri Zi

Vukatane

Perime

19

Rifat     Kazmi

Gruemire

Kcar

Dele 100 krere – Djathe dele

 

Lista  e fermerëve   biologjik  dhe biologjik në kalim  nga Qarku Durrës

 

 

Shefqet Hysa ( Administrator )   Shoqata BioHolta, Gramsh
1 Ermir Hysa Bimëmjeksore  Gramsh
2 Nertil Hysa Bimëmjeksore Gramsh
3 Zhupan Bimëmjeksore Gramsh
4 Redi i Bimëmjeksore Gramsh
5 Zana Hysa Bimëmjeksore Gramsh
6 Marinela Sulmina Bimëmjeksore Gramsh
7 Haki Boja Bimëmjeksore Gramsh
8 Shefqet Hysa Bimëmjeksore Gramsh

 

 

Grupi Ullishtarëve  të fshatit Gjinoqar, Mallakastër, Fier, 2013

 

100Ullishtrë Grupi Ullishtarëve  Bio të Mallakastrës (fshati Gjinoqar)  me kryetar pronari  i nje fabrike moderne vaji z. Grupi z. Et’hem Manxhari me  drupin prej 100ullistarësh  dhe me  8000 rrënjë ulliri
62Ullishtërë Grupi ullishtërëve të Dushkut , Lunshnje  me Kryetar z. Agim Kadiu.Drupi ka 62ullishtarë  dhe  me 4200 rrënjë ulliri

 

Pukë

 

Viktor Maluta.  Veprimtaria : Bletari/prodhim mjalti

Korçw: Ali Manoku, Prodhues  patate Bio, Voskopojë

 

Shuma deritanishme e anëtarsisë : 224  anëtarë